Het Rijpdom - Gezinshuis en Kleinschalige zorgboerderij
Onze motivatie

Ons leven betekenisvol maken door met de aanwezige middelen uitdagingen aan te gaan bij het begeleiden en opvoeden van hulpvragers/deelnemers met een indicatie voor residentieel verblijf en/of zorgstelling. 
Daarnaast willen wij een zinvolle dagbesteding bieden aan personen die door hun beperking niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of school.


Uiteindelijk gaat het er ons om dat hulpvragers/deelnemers de hoogst mogelijk graad van zelfstandigheid verwerven, waarmee ze een stevige basis leggen voor hun verdere leven.
 

Op deze manier creëren wij een win-win-win situatie:

Win 1
De hulpvrager/deelnemer leeft in een gezinssituatie met heel veel positieve effecten voor diens emotionele, geestelijke en verstandelijke ontwikkeling richting volwassenheid en zelfstandigheid.
Voor de dagbesteding geldt dat hulpvragers/deelnemers een zinvolle dagbesteding aangeboden krijgen.
 
Win 2
De directe kosten van opvang in een gezinshuis annex zorgboerderij zijn aanmerkelijk lager dan de uitgaven die gepaard gaan met residentiële zorg in instituten. Dit kan oplopen tot een verschil van 40%. 
Als een kind goed terechtkomt bij het bereiken van de volwassen leeftijd zal dat zeker kosten kunnen voorkomen. Hierbij kan men denken aan begeleidingskosten op latere leeftijd of kosten als gevolg van escalerende gedragsproblematiek. 
Denk hierbij o.a. aan delinquent gedrag of gemakkelijk slachtoffer worden van personen met delinquent gedrag.
 
Win 3: Wij kunnen als gezin een onderneming voeren op een manier die de mogelijkheid geeft onze aanwezige kerncompetenties dagelijks aan te spreken en andere benodigde competenties te ontwikkelen. Zo groeien wij ook als mens.

<Vorige>                                                     <Home>                                       <Volgende>  
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint