Het Rijpdom - Gezinshuis en Kleinschalige zorgboerderij
Onze werkwijze
Onze werkwijzen op het Rijpdom kenmerken zich o.a. door de  volgende uitgangspunten:
 

Matching en plaatsing worden goed voorbereid in samenwerking met de plaatsende instantie.

Het kind / de (jong) volwassene met eventueel de (biologische) familie zal begeleid worden in het plaatsingsproces.

Wij bieden een huiselijke sfeer aan het kind/ de (jong) volwassene.

Wij stemmen ons gedrag richting de bewoner af op het inleven in, meeleven en samenleven met en betrokkenheid tonen bij het kind / de (jong) volwassene en diens ontwikkeling.


Naast langdurig verblijf bieden we de mogelijkheid tot crisisopvang en logeermogelijkheid vanuit de zorgboerderij-activiteit.

Wij bieden een (gezins)setting waarin de bewoner zich geestelijk en fysiek veilig voelt.

Wij vinden het belangrijk dat elke persoon die bij ons woont, een externe vertrouwenspersoon heeft, waar hij/zij terecht kan met vragen en klachten.<Vorige>                                                     <Home>                                       <Volgende>  
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint