Het Rijpdom - Gezinshuis en Kleinschalige zorgboerderij

Kwaliteit
Op het Rijpdom wordt gestreefd naar een continue verbetering van kwaliteit. Kwaliteit is voor ons geen ‘ bestaande situatie’ maar een proces. Er wordt momenteel gewerkt aan het kwaliteitskeurmerk HKZ.
 


Alle protocollen zoals deze verplicht worden gesteld door de William Schrikker Groep zijn door de WSG goedgekeurd.
Door Bureau Jeugdzorg zijn Marian en Remco, de vaste begeleiders van Het Rijpdom, uitgebreid gescreend en goedgekeurd.
Er is een BHV'er aanwezig.


De kwaliteitsprocedures zullen o.a. bestaan uit

  • Kennismaking en matching
  • Verzorging, ontwikkeling, begeleiding en opvoeding
  • Contact met en participatie van de ouders
  • Contact met plaatsende en controlerende instellingen
 
Om ons als begeleiders van Het Rijpdom te ondersteunen is er een team van specialisten gevormd om ons te helpen in de begeleiding en verzorging van onze bewoners. Dit team bestaat uit:
 
  • een kinderpsychiater. Zijn praktijk werkt vanuit een systemische opzet aan de behandeling van jongeren en jeugd;
  • een orthopedagoge en arts in opleiding;
  • een maatschappelijk werkster, gespecialiseerd in volwassenen met een verstandelijke beperking en trainer in de Goldstein SoVa ( sociale vaardigheden) en  Goldstein ART ( agressie regulatie training);
  • een sportinstructrice.
 
<Vorige>                                                     <Home>                                       <Volgende>  
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint