Het Rijpdom - Gezinshuis en Kleinschalige zorgboerderij
Het kind en diens oorsprong
Een belangrijk facet voor een kind / de jongere in diens ontwikkeling is de binding die het heeft met de biologische ouders.
Om dit te benadrukken is het van belang om deze ouders serieus te nemen, op de hoogte te houden van ontwikkelingen van het kind / de jongere en te betrekken in het ontwikkelingsproces.
Wij willen er zorg voor dragen dat deze samenwerking op een constructieve manier tot stand komt. 
Om dit te  waarborgen zijn hiervoor de volgende eisen van belang:

  • biologische ouders dienen in staat te zijn om te begrijpen wat er van belang is voor het welzijn van hun kind;
  • er wordt van de ouders verwacht dat zij positief staan tegenover de samenwerking met de gezinshuisouders, overige hulpverleners en plaatsende instanties;
  • in het contact tussen de biologische ouders en het kind mag een acute verslaving of delinquent gedrag van de ouders geen negatieve gevolgen hebben voor het kind.
 


Een kind krijgt in zijn / haar eerste levensjaren ook een culturele bagage mee.
Het is van belang dat een kind dat in ons gezinshuis / de zorgboerderij wordt geplaatst, de kans krijgt zijn cultuurhistorische en eventuele religieuze achtergrond blijvend te kunnen beleven. 
Indien nodig zal hulp worden gezocht bij een pastoraat, dominee, humanist, imam of rabbi om dit mogelijk te maken.

<Vorige>                                                     <Home>                                       <Volgende>  
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint