Het Rijpdom - Gezinshuis en Kleinschalige zorgboerderij
Doelstellingen van het Rijpdom

Wij willen zorgen voor een veilige en gestructureerde omgeving, waar kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen wonen en zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen in een huiselijke sfeer. Daarnaast zorgt het Rijpdom voor een een betekenisvolle en vreugdevolle dagbesteding.

Voor onze bewoners  geldt dat wij een klimaat scheppen waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn en de mogelijkheid krijgt aangereikt zich in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden te manifesteren en waar mogelijk te ontwikkelen.

Concreet hebben we voor de komende 3 jaar de volgende doelen:
Momenteel hebben we twee bewoners hetgeen kan uitgroeien tot  4 bewoners. Zij wonen bij ons in de boerderij en maken deel uit van ons gezin (gezinshuis).
Voor deze bewoners verzorgen we de dagbesteding voor de dagen dat ze geen externe dagbesteding hebben. Externe dagbesteding wordt via Het Rijpdom geregeld.

<Vorige>                                                     <Home>                                       <Volgende>  

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint