Het Rijpdom - Gezinshuis en Kleinschalige zorgboerderij
De zes R' s van het Rijpdom

Rust, Ruimte, Ritme, Regelmaat, Regie en Relaties

Rust:
Dit bereiken we door:
  • de zorgboerderij kleinschalig en daarmee overzichtelijk te houden;
  • te werken met kleine groepen;
  • met een vaste zorgboer en –boerin annex gezinshuisouder. Is één van hen niet aanwezig dan wordt hij / zij vervangen door één of twee vaste personen
Hiermee waarborgen we de persoonlijke aandacht.


 
Ruimte:
Wij staan open voor persoonlijke wensen. Er is ruimte voor de hulpvrager/deelnemer om eigen verantwoordelijkheid, eigenheid en keuzevrijheid te ontwikkelen, binnen de eigen mogelijkheden  en beperkingen, en praktische en emotionele vaardigheden te oefenen en te leren.
 

Ritme:
Leven met en zich aanpassen aan het ritme van de natuur waaronder de wisseling van de seizoenen, het laten rusten en bewerken van het land, het zaaien en oogsten van de planten, het ritme van dag en nacht en het veranderende weer.

 


Regelmaat:
Het aanbieden van structuur, een vaste dagbesteding waaronder vaste tijdstippen voor de maaltijden, koffie en thee, starten en eindigen van de dag. Daarnaast de regelmaat van de verzorging van de dieren en planten.
 Regie:
We willen de hulpvrager/deelnemer begeleiden in het zelf keuzes ( leren) maken binnen zijn mogelijkheden en beperkingen en om zijn of haar leven richting te geven. Ieder krijgt de mogelijkheid te werken op eigen niveau en in eigen tempo, aangepast aan de hulpvraag. 
We willen de hulpvrager/deelnemer stimuleren om grenzen aan te geven én te verleggen.
 


Relaties:
In het Rijpdom hoor je er bij! 
We geven de mogelijkheid vriendschappen aan te gaan binnen een veilige omgeving en om te gaan met lastige situaties in de omgang met anderen.

Ieder krijgt de mogelijkheid een band op te bouwen met onze dieren.<Vorige>                                                     <Home>                                       <Volgende>  
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint